Tarieven per m2

Het verschil tussen schilderwerk op basis van een uurtarief en op basis van het m2 ligt in de aard van het werk. Voor gedetailleerd schilderwerk voor deuren en kozijnen of ander houtwerk wordt uitgegaan van een uurtarief. De tijd die nodig is voor een opdracht wordt ingeschat en daar valt een bedrag uit. Bij schilderwerk van een andere aard ligt dat anders. Bij grote oppervlakten wordt het tarief gebaseerd op het aantal vierkante meters.

Het schilderen van muren en plafonds
Muren en plafonds zijn grote oppervlakken waarbij de schilder niet uitgaat van de tijd dat hij bezig is met de opdracht maar hij gaat uit van het oppervlak van de muren en plafonds. Omdat de schilder weet hoe de verhoudingen tussen het oppervlak ten opzichte van tijd zich verhouden kan hij een goede prijs op basis van m2 geven. Bovendien is dat een makkelijk te berekenen som. Het oppervlak vermenigvuldigt met de prijs per m2 en de kosten zijn duidelijk.

Sauswerk
Voor muren en plafonds past de schilder vrijwel altijd de techniek van het sausen toe. De speciale saus voor muur en plafond heeft hetzelfde effect als verf maar is effectiever en gemakkelijker aan te brengen. De tarieven voor sauswerk liggen over het algemeen tussen de € 15.00 en € 20.00 per m2. Voor dat tarief zal de schilder de muur of het plafond twee keer sausen om een goede dekking te garanderen.

Extra kosten bij prijzen per m2
Het voordeel van een prijs per m2 is dat u zelf al kunt uitrekenen wat de kosten van schilderwerk zijn. Natuurlijk moet u op de hoogte zijn van de prijzen per m2. Deze informatie kunt u bij verschillende schilders opvragen. Toch is het heel belangrijk dat een professionele schilder de muren en plafonds vooraf goed bekijkt. Mocht het zo zijn dat het schilderen van een muur of plafond in twee lagen niet voldoende dekking geeft zal er een derde laag moeten volgen. Deze kosten worden vanzelfsprekend apart berekend.