BTW-tarief

De overheid heeft voor een aantal uit te besteden werkzaamheden een voordeelregel toegepast. Dat voordeel bestaat uit een verlaging van het BTW tarief van 21% naar 9%. Een van de werkzaamheden waarvoor die BTW verlaging van toepassing is is het schilderwerk. Dat voordeel kan natuurlijk aardig oplopen al naar gelang de omvang van de opdracht.

Stimulans door 9% tarief
Het spreekt voor zich dat de verlaging in het BTW tarief van 21% naar 9% voor u als opdrachtgever een aanzienlijk financieel voordeel met zich meebrengt. De maatregel is dan ook bedoeld om mensen te stimuleren om opdrachten bij onder andere een schildersbedrijf neer te leggen. De voordelen zijn duidelijk. Een lagere offerte geeft natuurlijk meer kans op een opdracht en u kunt daar van profiteren.

Voorwaarden voor het 9% tarief
Het is verstandig om vooraf te weten welke voorwaarden zijn verbonden aan de maatregel waarbij het 9% tarief mag worden toegepast. Op de eerste plaats geldt de regeling enkel voor huizen die 2 jaar of ouder zijn. Het is wel toegestaan om de voorbereidende werkzaamheden onder de regeling te laten vallen. Daarbij kunt u denken aan werkzaamheden als schuren en het afbranden van verf. Als er echter delen van houtwerk moeten worden vervangen dan mag dat niet onder het 9% tarief vallen. De werkzaamheden moeten een duidelijke directe samenhang met het schilderwerk hebben.

9% tarief als extra subsidie
Het voordeel dat u kunt halen uit de regel van het verlaagde BTW tarief kan in combinatie met de periode waarin u uw opdrachten wilt laten uitvoeren leiden tot een heel gunstige prijs voor die opdracht. Het laten uitvoeren van schilderwerk wordt dan natuurlijk zeer interessant. Het schildersbedrijf kan u uitstekend aangeven welke voordelen er te halen zijn en kan op basis daarvan een prima offerte overleggen.

Externe bronnen:
BTW schilder